Všechny esence


Alpine Mint Bush

- duševní a emoční vyčerpání, smutek, tíha zodpovědnosti všech, kteří pečují o druhé (ošetřovatelé, pečovatelé, léčitelé)

+ revitalizace sil, obnovení entuziasmu, oživení, radost z činnosti


Autum Leaves

- potíže při přechodu z fyzické úrovně na duchovní úroveň

+ nechat být a jít dál, zvýšení uvědomění a komunikace s blízkými osobami na duchovní úrovniBauhinia

- bránění se změně, strnulost, nepoddajnost, neochota

+ přijetí, objektivnost, nepředpojatost

 

Black Eyed Susan

netrpělivost, neustále v pohybu, neschopnost zastavení se, neustálá snaha něčeho dosáhnout

+ vnitřní klid, zpomalení a zklidnění se


Boab

- apletenost v negativních rodinných vzorcích, oběti zneužívání a předsudků 

+ uvolnění rodinných vzorců, vyčištění jiných karmických spojení


Bottlebrush

- nevyřešené záležitosti s matkou, zahlcení významnými cykly v životě (např. dospívání, těhotenství, rodičovství, stárnutí, umírání)

+ jasné myšlení, klid, schopnost vyrovnat se se změnami a jít dál, pouto matka/dítěBush Gardenia

- vyhoření vztahu, opotřebovanost, zájem pouze o sebe sama, neuvědomění si potřeb druhého 

+vášeň, obnova zájmu o partnera, zlepšení komunikaceCrowea

- konstantní obavy, pocit, že není něco v pořádku

+ mír a klid, nalezení rovnováhy, jasnost v pocitech


Dog Rose of the Wild Forces

- strach ze ztráty kontroly, hysterie, bezdůvodná bolest

+ klid a nalezení rovnováhy emocí v dobách vnitřního i vnějšího nepokoje


Five Corners

- nedostatek sebeúcty, sebelásky, sebedůvěry

+ nalezení vlastní vnitřní síly, přijetí sebe sama, oslava vlastní krásy - jedinečnostiFreshwater Mangrove

- zavřenost srdce díky očekáváním a předsudkům, které byly naučené, často generační ne osobně získané

+ otevřenost novým zkušenostem, získání nového/jiného náhledu, zdravé zpytování tradic a tradičních přesvědčení


Green Essence

- emoční utrpení spojené se střevní a kožní poruchou

+ harmonizuje vibrace plísně, čistíGrey Spider Flower

- teror, strachy, obavy, úzkost

+ víra, klid, odvahaHibbertia

- touha po získávání informací až fanaticky usilující o sebe zlepšení, přílišná sebe disciplína, nadřazenost 

+ spojení se s vlastní moudrostí, sebe přijetí, využití znalostí


Illawara Flame Tree

- pocit zdrcení z odmítnutí, strach z převzetí zodpovědnosti (např. rodičovství), pocit nepatřičnosti, sebe odmítání

+ jistota, sebedůvěra, sebe přijetíJacaranda

- ozptýlenost, neklid, proměnlivost nálad, uspěchanost

+ rozhodnost, rychlé myšlení, nalezení rovnováhy


Kapok Bush

- apatie, netečnost, vystrašenost, lhostejnost, bez nadšení, váhavost

+ vstřebání informací, odvaha zkusit nové věci, vytrvání, vnímavostLittle Flannel Flower

- popření vnitřního dítěte, přílišná vážnost u dětí i dospělých 

+ bezstarostnost, hravost, radost


Mint Bush

- znepokojenost, rozrušenost, zmatek často spojený s vyšším uvědoměním naší spirituality

+ snadná iniciace spirituality, jasné myšlenky, klid, schopnost zvládnout


Mountain Devil

- nenávist, zášť, pocit křivdy a ublížení, podezřívavost

+ bezpodmínečná láska, štěstí, zdravé hranice, odpuštění


Old Man Banksia

- unavenost, unuděnost, flegmatismus, frustrace, sklíčenost

+ radost ze života, obnovení zájmu, entuziasmus
Peach-flowered Tea-tree

- extrémní změny nálad, neschopnost dokončit a dotáhnout věci do konce, snadno znuděný, hypochondrie, strach ze stárnutí

+ stabilita, schopnost dotáhnout věci do konce, přijmutí závazku, odpovědnost za své zdravíPink Flannel Flower

- pocit, že život je hloupý a nezajímavý, neschopnost radovat se a ocenit aspekty každodenního života

+ vděčnost, schopnost ocenit a vážit si každého okamžiku, otevření srdeční čakry


Red Grevillea

- "být na místě", přecitlivělost, ovlivnění kritikou a nepříjemnými lidmi, hodně odkázaný a spoléhající na ostatní

+ neohroženost, mít sílu odejít z nepříjemných situací, lhostejnost vůči odsuzování druhých


Red Lily

- vágnost, neurčitost, oddělenost, nedostatek koncentrace, fantazírování

+ uzemnění, koncentrace, žít v přítomném okamžiku, spojení se životem a Bohem


Rough Bluebell

- vědomé ubližování, manipulace, zákeřnost, zlomyslnost, vykořisťování

+ soucit, citlivost, senzitivita, uvolnění vnitřních vibrací lásky


Silver Princess

- bezcílnost, skleslost, zoufalost

+ motivace, nalezení směru a smyslu životaSouthern Cross

- obětování se, stěžování, hořkost, mučednické pocity, povědomí chudoby/nouze

+ vnitřní síla, převzetí vlastní zodpovědnosti, pozitivita


Sturt Desert Pea

- emoční bolest, hluboké vnitřní rány a bolest s tím spojená, hluboký žal, zármutek

+ nechat odejít, spouštěč přirozeného uvolnění dlouho zadržovaného zármutku


Sundew

- vágnost, neurčitost, oddělenost, nedostatek koncentrace, fantazírování

+ pozornost na detaily, uzemnění, koncentrace v přítomném okamžiku, neodkládat věci na pozdějiSydney Rose

- oddělenost, opuštěnost, nebýt milován, morbidní myšlenky

+ uvědomění si, že všichni jsme "jeden", pocit bezpečí, jednoty, soucit, láska k druhým


Tall Yellow Top

- odcizení, pocit osamělosti, izolace od všech/všeho

+ pocit sounáležitosti, přijmutí sebe a druhých, nalezení "domova", schopnost říci si druhým - požádat o podporuWaratah

- zoufalství, ztráta naděje, neschopnost reagovat na krizi

+ kuráž, houževnatost, adaptabilita, silná víra, posílení pudu sebezáchovy


Wild Potato Bush

- pocit vlastní tíhy a potřeba "vystoupit", frustrace, fyzická limitace

+ schopnost posunout se dál, svoboda, entuziasmusYellow Cowslip Orchid

- kritika, odsuzování, byrokracie

+ humanitární zájem, nestrannost, nepředpojatost v emocích, konstruktivní pohled na věc


Angelsword

- neschopnost spojení se svým Vyšším vědomím,  duchovní nejasnost

+ jasnější rozpoznávání vzkazů Vyššího vědomí a komunikace, zpřístupnění vlastních darů a schopností, uvolnění negativních energií z aury


Banksia Robur

- sklíčenost, frustrace, dlouhodobé vyčerpání, pocit uvíznutí                                                                                  

+ radost ze života, zájem, nalezení směru, rozhýbaní se 

                                                                                                   

Billy Goat Plum

- stud, neschopnost akceptovat své fyzické tělo

+ potěšení a radost ze sexu, přijetí sebe sama a svého fyzického těla


Bluebell

- uzavřenost, strach z nedostatku, lačnost, přísnost

+ otevření srdce, důvěra, hojnost, sdílení radosti, bezpodmínečná láska


Boronia

- posedlé myšlenky, zlomené srdce, nemožnost se pohnout vpřed

+ jasnost, vyrovnanost, kreativní vizualizaceBush Fuchsia

- mentální nepřítomnost, nervozita z projevu na veřejnosti, ignorace vlastního "selského rozumu", nemotornost, koktání

+  zlepšení slovního projevu, spojení se s vlastní intuicí, porozumnění složitým informacím, sloučení mužského a ženského aspektu,vyrovnání pravé a levé hemisféry


Bush Iris

- strach ze smrti, materialismus, fyzická přemíra, ateismus, lakota

+duchovní probuzení, přijmutí smrti jako přechodný stav, odblokování základní čakry a centra důvěry


Dagger Hakea

- zlost, rozmrzelost, hořkost vůči vlastní rodině, přátelům, k bývalým partnerům

+odpuštění, otevřené vyjádření pocitů


Dog Rose

- bázlivost, bojácnost, stud, nejistota, obavy

+ sebedůvěra, kuráž, schopnost obsáhnout plně život


Flannel Flower

- odpor k fyzickým dotekům, necitlivost u mužů, problémy s intimním životem 

+ něžnost a citlivost v dotecích, důvěra, otevřenost, schopnost vyjádření vlastních pocitů, radost z fyzické blízkosti


Fringed Violet

- poškození aury, úzkost, nedostatečná spirituální ochrana

+ odstranění efektů, které zanechaly nedávné nebo staré úzkostné události, uzdravení poškozené aury, duchovní ochrana


Green Spider Orchid

- noční můry - fóbie z minulých životů, silná negativní reakce na krev

+ telepatická komunikace, neposkytnout informace dříve než nastane správný čas, naladění se


Gymea Lily

- arogantnost, žádostivost být středem pozornosti, toužící po úspěchu, síla a dominance

+ respekt vůči okolí, ocenění druhých, vděčnost, lidskost


Christmas Bell

- strach z nedostatku, pocit strádání

+ napomáhá k manifestaci přáníIsopogon

- neschopnost poučení se z minulých zkušeností, tvrdohlavost, zarytost, dominující intelekt

+ připomenutí si dávno zapomenutých schopností a dovedností, spojení srdce a hlavy, odproštění se          od manipulace a kontroly


Kangaroo Paw

- neohrabanost, netaktnost, necitlivost

+ laskavost, senzitivita, potěšení ze společnosti lidí


Lichen

- nevědomí co hledat při odchodu za Světlem, zemské pouto v astrální úrovni

+ usnadňuje přechod do Světla, napomáhá oddělení fyzického a astrálního těla, uvolňuje energie, které jsou vázány k zemi


Macrocarpa

- vyčerpanost, únava, zmoženost

+ entuziasmus, vnitřní síla, odolnost, výdrž                            


Monga Waratah

- znepokojenost, rozrušenost, zmatek často spojený s vyšším uvědoměním naší spirituality

+ snadná iniciace spirituality, jasné myšlenky, klid, schopnost zvládnout


Mulla Mulla

- strach z ohně a horkých objektů, stres spojený s vystavením se žáru a slunci

+ redukce efektu ohně a slunce (spáleniny, popáleniny), zbavuje hrůzy z ohně


Paw Paw

- být zavalen pod tíhou věcí, problémů, neschopnost řešit problémy a učinit rozhodnutí

+ usnadnění přístupu k Vyššímu Já při řešení problému, snadnější vstřebání a přenos informací, integrace, klid, jasná hlava


Philotheca

- neschopnost akceptovat ocenění a přijmout lásku, přílišná štědrost

+ schopnost přijmutí lásky, ocenění, uznání, zasloužené pochvalyPink Mulla Mulla

- dávné hluboké rány na psyché, pichlavá osobnost jako prevence proti ublížení, držení si odstupu od lidí

+ hluboké spirituální hojení se, důvěra a znovuotevření se


Red Helmet Orchid

- rebelantství, horká hlava, nevyřešené vztahy otec a dítě, egoismus

+ mužské pouto, sensitivita, respekt, uznáníRed Suva Frangipani

- prvotní žal, smutek, bolest ze ztroskotání vztahu nebo ze ztráty milované osoby, emoční otřes, nepokoj

+ pocit klidu a opečování, vnitřní klid, síla k překonání a zvládnutí stavu


She Oak

- ženská hormonální nerovnováha, neschopnost početí bez zjevných fyzických příčin

+ emoční otevření pro oplodnění, hormonální rovnováha ženy


Slender Rice Flower

- předsudky, zaujatost, rasismus, omezenost, srovnávání se s ostatními

+ pokora, skupinová harmonie, spolupráce, vnímání krásy druhých


Spinifex

být obětí nemoci a nemít nad ní kontrolu

+ posílení emočního pochopení nemoci


 

Sturt Desert Rose

- pocit viny, lítosti, nízké sebevědomí, výčitky svědomí

+ schopnost následovat své (zdravé) přesvědčení, odhodlání k tomu udělat to, co člověk ví, že je třeba udělat, upřímný sám k sobě, integrita


Sunshine Wattle

- "zaseknutí se v minulosti" (velké těžkosti v minulosti), očekávání ponuré budoucnosti, přenos negativních zkušeností do přítomnosti, vnímání těžkostí

+ schopnost znovu uvidět krásu života, radost, vzrušení, přítomný okamžik, optimisticky vzhlížející k budoucnostiTall Mulla Mulla

- samotářství, stres z konfrontace s druhými, strach z interakce s druhými lidmi, nesnadné být v přítomnosti druhých

+ uvolnění se v přítomnosti druhých, pocit bezpečí, odvaha k sociálním interakcím


Turkey Bush

- zablokování kreativity, nedůvěra ve své vlastní kreativní schopnosti

+ inspirace, kreativní vyjádření se, koncentrace, důvěra ve vlastní umělecké schopnosti


Wedding Bush

- ěžkosti s přijmutím závazku, vazby

+závazek ve vztazích, k svým cílům, věnování se smyslu života


Wisteria

- hlavně ženy, pocit nepohodlí při sexu, neschopnost uvolnění se, strach z fyzické intimity

+ radost a prožitek ze sexu, zvýšení sensitivity, otevřenost, něžnost