Access Bars®

Metoda Access Bars® je velmi jemná a účinná. Vašemu tělu přinese hluboké uvolnění a relaxaci. Obnovuje a spouští samoléčebné procesy, na které vaše tělo zapomnělo.

Jedná se o jemnou dotykovou metodu. Jde o systém 32 "přístupových bodů" na hlavě. Jejich aktivace uvolňuje tisíce omezení, s naprostou lehkostí! Body reprezentují různé oblasti našeho života např. Tělo, Peníze, Komunikace, Léčení, Uzdravování, Kreativita, Radost, Vztah k sobě, Mír a Klid, Manifestace...

Klienti, kteří tuto techniku podstoupili, zjistili, že se jim změnil život k lepšímu v oblastech, o kterých si mysleli, že jsou neměnné, včetně chronických potíží jakéhokoliv druhu.
Po Access Bars® se klienti cítí lehčí a jejich mysl je klidnější, protože proces umožnil proudění energie a snadné rozpouštění omezení, která je držela zpátky. To může vést k jinému vnímání života. Přináší zlepšení vztahu k ostatním, k penězům, ke zdravému sebevědomí, ke svému fyzickému tělu.....

Účinky Access Bars®
- pomáhá při únavě a vyčerpání
- přináší relaxaci, vnitřní pocit klidu
- uvolňuje bloky vytvořené hněvem, frustrací a vyčerpáním
- zklidňuje hyperaktivitu u dětí,
- zlepšuje mezilidské vztahy,
- pomáhá nastartovat samoléčebné procesy v těle,
- urychluje hojení a rehabilitaci po lékařských zákrocích nebo úrazech.

Co když si dovolíte změnu myšlenek, emocí a pocitů?                 A co když tento jednoduchý proces změní Váš život a může změnit svět?                                                                                    Co kdyby dnešní den mohl být začátkem něčeho jiného?        Co kdyby váš život mohl být mnohem příjemnější?